www.ylivieskanseurakunta.fi

Lähelle ihmistä - lähelle Jumalaa - Ylivieskan seurakunta

Hautajaiset
Yleistä 
Etusivu 
Toiminta 

  Nettiradio 

  Historia 

  Ristiäiset 

  Rippikoulu 

  Hautajaiset 

  Häät 

  Työalat 
Ajankohtaista 
Kuvagalleria 
Talous ja hallinto 
Linkit 
Yhteystiedot 
Merijärvi 
Kirkkohanke 

Läheisen ihmisen kuollessa suru varjostaa arjen. Kuitenkin voimme jättää niin oman kuin kuolleen läheisemme elämän Taivaan Isän käsiin. Ristin Herra Jeesus Kristus on voittanut kuoleman. Siinä on sarastus kirkkaudesta kuoleman ja lohduttomuuden läpi.

Surun keskellä tärkeää on ystävien ja läheisten tuki. Seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä niin hautajaisten suunnitteluun ja toteutukseen kuin muunkinlaisen tuen tarpeeseen. 

Hautajaiset antavat tilan yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen. Yhteisestä ajasta kiitollisena voidaan saattaa läheinen viimeiselle matkalle. Poisnukkunutta läheistä voi hyvästellä tutuin virsin ja raamatunkohdin. 

Opas hautajaisjärjestelyihin 

 

 

HAUTAUSMAITA KOSKEVIA OHJEITA OMAISILLE

Ylivieskan seurakunnan hautausmailla on monia vaihtoehtoisia tapoja hautaamiseen. Ylivieskassa hautausmaat sijaitsevat pääkirkon ympärillä olevan hautausmaan lisäksi Heikkilässä, Suvannolla, Kankaalla, Raudaskylällä sekä Kantokylällä, yhteensä siis kuusi hautausmaata. Lisäksi Merijärven kappeliseurakunnassa on kaksi hautausmaata, kirkon ympärillä sekä Pyhänkoskella. Suurin osa hautausmaista on varattu perinteiseen arkkuhautaukseen, minkä lisäksi on mahdollisuus myös tuhkan kätkemiseen eri tavoin. Suvannon hautausmaalta löytyvät uurna-alueiksi tarkoitetut muistolehto sekä uurnalehto, tuhkan sirotteluun tarkoitettu sirottelualue sekä alueesta erotettu rovastikunnan eri seurakuntien yhteiskäyttöön tarkoitettu tunnustukseton hauta-alue. Merijärven kirkon hautausmaalle on myös tulossa lähivuosina oma alueensa niin uurnahautauksiin kuin tuhkan sirotteluunkin.

Arkkuhautauksesta

Uusia hautapaikkoja (arkku) löytyy Ylivieskan keskustan alueelta vain Suvannon hautausmaalta. Arkkuhautauksissa hautapaikat käytetään järjestelmällisesti numerojärjestyksessä, riippuen kuitenkin lunastettujen hautapaikkojen sijainnista. Hautapaikkoja voidaan ostaa vain kuolemantapauksen yhteydessä, kerrallaan enintään neljä arkkupaikkaa. Hautaoikeus kestää 25 vuotta, minkä jälkeen omaiset voivat halutessaan lunastaa jatkoaikaa. Muussa tapauksessa hautapaikka palautuu takaisin seurakunnalle. Päällehautaus voidaan suorittaa aikaisintaan 25 vuoden päästä edellisestä hautauksesta.

Haudan kaivuun (avauksen) suorittaa aina seurakunta. Haudan voivat sen sijaan peittää myös omaiset – paitsi tilanteessa, jossa hauta on jouduttu tukemaan tukilaatikolla vyörymisen estämiseksi tai muusta (esim. maaperään) liittyvistä syistä johtuen. Peittäminen voidaan suorittaa heti siunauksen jälkeen tai vasta muistotilaisuuden jälkeen esim. lähimpien omaisten kesken. Tätä varten seurakunta toimittaa kuusi lapiota haudalle. Jos omaiset peittävät haudan, maat nostetaan avausvaiheessa molemmin puolin hautaa. Avattu hauta koristellaan seurakunnan toimesta. Koristelussa tarvittavat kuusen oksat omaiset voivat hankkia itse tai jättää ne seurakunnan hankittaviksi. Havut toimittaa seurakunnalle yksityisyrittäjä, joka perii niistä maksun. Hautauksen jälkeen havut voidaan siirtää hautakummulle, jonka leveyden ei tulisi ylittää hautapaikan leveyttä. Ohjeena itse havut hankkiville on, että oikea havujen pituus on noin puoli metriä, ja kolme reilua sylillistä on sopiva määrä.

Muistomerkkejä varten seurakunta on hankkinut Suvannon uudelle hautausmaalle aluspalkin, jonka päälle varsinainen hautakivi asennetaan. Aluspalkin ansiosta hautakivet eivät vastaisuudessa vääntyile roudan ja haudan tiivistymisen vaikutuksesta. Aluspalkin käytöstä seurakunta perii korvauksen, jonka omaiset säästävät vastaavasti siinä, ettei erillistä aluskiveä tarvitse hankkia itse. Muilla hautausmailla aluspalkkia ei ole käytössä. Muistomerkin leveyden ei tulisi ylittää hautapaikan leveyttä, joka on Suvannolla 110 cm ja muilla hautausmailla 100 cm. Hautausmaan yleisilmeen kohentamiseksi osa kivistä voisi olla esim. leveyttään korkeampia. Kivet saavat olla persoonallisiakin. Kummulle asetetut kukkalaitteet omaisten tulisi poistaa kuukauden kuluessa ja talviaikana – sääoloista riippuen – kahden viikon kuluessa hautauksesta. Tällöin omaisilla on mahdollisuus ottaa talteen mm. nauhat ja kortit kukkalaitteista. Kesäaikana tapahtuvien hautausten osalta hauta tiivistetään ja nurmetetaan kuukauden kuluessa, ellei omaisten kanssa toisin sovita. Talvella tapahtuvien hautausten osalta hauta tiivistetään ja nurmetetaan seuraavana keväänä.

Hautakivien ohella kukat ovat hautausmaan näkyvin osa. Monivuotisissa kasveissa eli perennoissa on paljon hyviä ja helppohoitoisia vaihtoehtoja kesäkukkien rinnalle tai tilalle. Nykypäivän kesäkukkalajikkeissakin on paljon valikoimaa monenlaisiin hautaistutuksiin. Puita ja pensaita sekä voimakkaasti leviäviä kasveja (kuten palsamia) ei voida sallia. Kukat tulisi istuttaa esim. kiinteillä kivillä rajatun kukkakaukalon sisäpuolelle. Ruohonleikkuuta haittaavia esineitä (irtokiviä, kukkia, kynttilöitä, lasiesineitä tms.) ei tulisi sijoittaa nurmikolle. Seurakunta ei korvaa väärin sijoitettuja esineitä niiden mahdollisesti rikkoutuessa.

Ekologisuus hautauksiin liittyen 

Ylivieskan seurakunnalla on voimassa oleva Kirkon ympäristödiplomi. Se velvoittaa seurakuntaa (ja seurakuntalaisia) huolehtimaan ympäristöstään ja toimimaan kaikessa toiminnassaan ympäristön hyväksi. Tämä on hyvä ottaa huomioon myös hautauksiin liittyvissä asioissa. Hautaustoimistoista voit tiedustella mm. ekologisempia arkku- sekä uurnamalleja. Myös kukkalaitteisiin on saatavilla ekologisempia puisia sidontakahvoja muovisten sijaan.
 

Suvannon hautausmaata koskevia ohjeita omaisille tuhkahautausta varten 

Suvannon hautausmaalla on monta eri mahdollisuutta tuhkan hautaamiseen, joka tapahtuu ensisijaisesti sitä varten varatulle alueelle. Muilla hautausmailla noudatettavista käytännöistä saa tietoa seurakunnan asianomaisilta työntekijöiltä.

Uurnalehto

Kuolemantapauksen jälkeen omaisilla on mahdollisuus lunastaa sitä varten varatulta alueelta joko kaksi tai neljä uurnasijaa sisältävää uurnapaikkaa. Yhden uurnasijan koko on 50x50 cm ja kaivuusyvyys 80 cm. Seurakunta on asentanut uurna-alueelle hautakivipalkin, jolle omaiset voivat asettaa varsinaisen hautakiven.
Kaksi uurnasijaa sisältävässä uurnapaikassa uurnat haudataan peräkkäin (ei siis rinnakkain). Uurnapaikan leveys on 50 cm, ja hautakivipalkin päälle asetettavan hautakiven maksimileveys on 40 cm ja kiven tulee olla leveyttään korkeampi.
Neljä uurnasijaa sisältävässä uurnapaikassa uurnat haudataan kaksi uurnaa rinnakkain (2x2 uurnaa). Yhden uurnasijan koon ollessa 50x50 cm koko uurnapaikan koko on siis 1x1 m. Hautakivipalkin päälle asetettavan hautakiven maksimileveys on 60 cm ja kiven tulee olla leveyttään korkeampi.


Uurnalehto Suvannon hautausmaalla
 

Muistolehto

Muistolehto eli anonyymialue on jaettu 50x50 cm:n uurnasijoihin. Omaiset voivat lunastaa yksittäiselle uurnalle sijan kyseiseltä alueelta. Uurnan hautaamisen muistolehtoon suorittaa aina seurakuntamestari pääsääntöisesti niin, ettei omaisia ole paikalla. Näin tieto uurnan sijainnista jää vain seurakunnalle. Muistolehtoalueelle ei hankita erillisiä hautakiviä. Sen sijaan muistolehtoalueen viereen on varattu erillinen alue, jossa on oma muistelupaikka ja seurakunnan hankkima yhteiskivi. Yhteiskiveen omaiset voivat hankkia vakiokokoisen muistolaatan hautakiviliikkeestä. Muistolehtoalueella omaiset voivat tuoda leikkokukkia ja kynttilöitä sitä varten varatulle paikalle.
HUOM! Paikasta johon tuhka on siroteltu, ei saa muodostua yksittäistä hautaa tai ympärille ei saa rakentaa tunnistettavan haudan tunnusmerkkejä (muistokivi, nimi, reunukset, kukat kynttilät yms.)


Muistolehtoalue Suvannon hautausmaallaSirottelualue

Tuhkan sirottelualue löytyy Suvannon hautausmaan vanhalta puolelta lohkosta neljä (IV). Sirottelualue koostuu erilaisista istutuksista (mm. metsäpohjaa) sekä muistokivestä. Sirottelualueella ei ole erillisiä hautakiviä. Muistolehtoalueen yhteydessä mainitut tiedot muistelupaikasta, seurakunnan hankkimasta yhteiskivestä ja kaiverretun laatan kiinnittämismahdollisuudesta koskevat myös sirottelualuetta. Yhteiskiveen omaiset voivat hankkia vakiokokoisen muistolaatan hautakiviliikkeestä. Tuhkan sirottelun suorittaa seurakuntamestari pääsääntöisesti niin, ettei omaisia ole paikalla. Näin tieto tuhkan sijainnista jää vain seurakunnalle.
HUOM! Paikasta johon tuhka on siroteltu, ei saa muodostua yksittäistä hautaa tai ympärille ei saa rakentaa tunnistettavan haudan tunnusmerkkejä (muistokivi, nimi, reunukset, kukat kynttilät yms.)


Sirottelualue Suvannon hautausmaalla


Mitä eroa on uurnalehdolla ja muistolehdolla? Uurnalehdossa hautakivet ovat kuten arkkuhautausalueellakin. Muistolehdossa (ja sirottelualueella) on yhteinen kivi, johon muistolaatat asennetaan. Uurnalehdossa vainajan hautapaikan sijainti on omaisten tiedossa, muistolehtoon haudatusta uurnasta ((ja tuhkan sirottelusta sirottelualueelle) paikkatieto jää vain seurakunnalle. Uurnalehdossa haudalle voi tuoda kukkia ja kynttilöitä vainajan hautapaikalle, muistolehdossa (ja sirottelualueella) vain niille tarkoitettuun paikkaan yhteiskiven eteen.

Uurnan hautaaminen arkkuhautaan

Tuhkauurna voidaan haudata myös ns. tavalliseen arkkuhautaan. Yhteen arkkuhautaan (100x200cm) voidaan haudata yhteensä kahdeksan (8) uurnaa. Uurnan hautaussyvyys on 80 cm. Arkkupaikkaan jo arkussa haudatun vainajan päälle voi haudata uurnan/uurnia (max 8 kpl), mutta paikkaan johon on haudattu uurna, ei voi haudata vainajaa arkussa ennen kuin 25 vuoden päästä.
 

Haudanhoitosopimukset ja hautaukseen liittyvät maksut 1.1.2014 alkaen

 

Seuraavassa muutamia käytännöllisiä ohjeita, mitä tulisi tehdä, kun viimeistä matkaa järjestellään.
 

  • Ilmoitus kirkkoherranvirastoon, jossa sovitaan mm. sanomakellojen soitosta ja siunauspäivästä. 
  • Arkun hankkiminen hautaustoimistolta. Samalla sovitaan, milloin vainaja siirretään Suvannon kappelin tai Heikkilän ruumiskylmiöön. Sairaalassa voidaan veisata virsi tai lukea rukous. Kantajia arkun siirtoon tarvitaan neljä tai kuusi. 
  • Hautapaikka sovitaan kirkkoherranvirastossa. Hautausmaalla käydään hautapaikkaa katsomassa mikäli se on tarpeen ja mikäli omaiset niin haluavat.
  • Kuolinilmoitus lehteen annetaan joko ennen hautausta, jolloin siinä voi samalla kutsua ystäviä siunaus- ja muistotilaisuuteen. Jos hautaan siunaaminen tahdotaan toimittaa vain lähimpien läsnä ollessa, laitetaan lehti-ilmoitus vasta siunauksen jälkeen. 
  • Omaiset voivat halutessaan osallistua esim. siunaustilaisuus-/muistotilaisuuspaikan koristeluun. He voivat halutessaan myös koristella haudan (havuilla). Muistotilaisuuteen he voivat tuoda esimerkiksi vainajaan liittyviä valokuvia, esityksiä tms.
  • Siunaustilaisuudessa seistään arkkua kirkkoon tuotaessa. Siunaustilaisuuden lopuksi lasketaan kukat, lähimmät omaiset ensin. Jos sotien veteraanit laskevat oman havuseppeleensä, on heidän vuoronsa viimeisenä ja he sijoittavat seppeleen arkun jalkopäähän. Loppuvirren jälkeen otetaan kukat arkulta ja viedään arkkua seuraten hautausmaalle. 
  • Muistotilaisuus voidaan järjestää kotona, seurakunnan tiloissa tai muissa yleisissä tiloissa. Seurakunnan tiloja käytettäessä emäntien kanssa on hyvissä ajoin sovittava tarjoilun järjestelyistä. 
  • Kiitos tehdään kirkossa hautausta seuraavana sunnuntaina. Jos tästä tavasta halutaan poiketa, on siitä sovittava kirkkoherranvirastossa. Kun esirukouksen yhteydessä luetaan omaisen nimi kirkossa, voidaan vanhan tavan mukaan silloin nousta seisomaan lyhyen musiikin ja rukouksen ajaksi. Yleensä tämä koskee vain lähimpiä omaisia. 

Yleistä lisätietoa hautajaisista.