www.ylivieskanseurakunta.fi

Lähelle ihmistä - lähelle Jumalaa - Ylivieskan seurakunta

Tiedotteet
Yleistä 
Etusivu 
Toiminta 
Ajankohtaista 
Kuvagalleria 
Talous ja hallinto 
Linkit 
Yhteystiedot 
Merijärvi 
Kirkkohanke 

In English P� Svenska Auf Deutsch
Isotekstinen versio





 




Kirkon radiohartaudet


Takaisin | Tiedotearkisto

Ylivieskan seurakunnalle ympäristödiplomi

Kirkkohallituksen täysistunto myönsi Ylivieskan seurakunnalle Kirkon ympäristödiplomin. Lisäksi diplomi myönnettiin Kittilän, Raision ja Sievin seurakunnille sekä Tampereen seurakuntayhtymälle.

Ympäristödiplomi on seurakuntia varten kehitetty väline, joka auttaa niitä täyttämään hyvin vastuutaan luomakunnasta. Diplomi on voimassa neljä vuotta ja mukana on noin sata seurakuntaa. Kirkon oma ympäristöjärjestelmä, Kirkon ympäristödiplomi perustettiin vuonna 2001. Diplomikirjan kolmas, uudistettu laitos tuli voimaan vuoden 2012 alussa.

Lisätietoa Ylivieskan seurakunnan ympäristöasioista.


Kirkon ympäristödiplomi

Ympäristökysymykset koskettavat hyvin käytännöllisesti seurakunnan toimintaa. Kiinteistönhoidossa käytetään paljon energiaa, vettä, kemikaaleja ja tuotetaan jätteitä. Seurakuntatilojen rakentamisessa muokataan ympäristöä ja kulutetaan luonnonvaroja. Metsien, hautausmaiden ja viheralueiden hoidossa vaikutetaan suoraan luonnon elinehtoihin. Eri tuotteilla on erilaisia ympäristövaikutuksia, niinpä hankintoja tehtäessä voidaan vaikuttaa myös kulutuksen ympäristökuormaan.

Lainsäädäntö edellyttää ympäristövaikutusten huomioon ottamista niin rakentamisessa, kiinteistönhoidossa, jätehuollossa kuin metsänhoidossakin. Se onnistuu parhaiten kokonaisvaltaisen ympäristöjärjestelmän avulla. Siksi seurakunnille on laadittu oma ympäristöjärjestelmä, kirkon ympäristödiplomi. Se minimoi riskit, ennakoi tulevat tilanteet ja tarjoaa työkalut toimintojen jatkuvaan kehittämiseen. Tämä on pitkällä tähtäimellä myös taloudellisesti järkevä ja säästöjä tuova toimintatapa.

Ympäristöasiat liittyvät myös moniin seurakunnan tehtäväalueisiin. Leirikeskukset sijaitsevat luonnon helmassa. Leireillä, rippikoulussa ja kursseilla seurakunta voi tarjota jäsenilleen kosketuksen lähiluontoon ja kasvattaa heitä luomakunnan varjeluun. Ympäristönäkökulma voi liittää seurakunnan opetuksen ja julistuksen seurakuntalaisten arkeen ja lähiympäristön ongelmiin. Vain olemalla esimerkillinen omissa toiminnoissaan voi seurakunta olla uskottava saarnatessaan ihmisen tehtävästä luomakunnan viljelijänä ja varjelijana.

Kirkon ympäristödiplomi on vapaaehtoinen järjestelmä, jonka avulla seurakunta voi parantaa ympäristöasioiden hoidon tasoa, mutta myös muutoin tehostaa toimintaansa. Se korostaa sekä seurakunnan johdon, henkilöstön että seurakuntalaisten vastuuta. Toiminnan lähtökohtana on seurakunnan johdon – kirkkoneuvoston tai seurakuntayhtymässä yhteisen kirkkoneuvoston – ilmaisema tahtotila: meidän seurakuntamme haluaa olla esimerkillinen suhteessa luontoon ja ympäristöön.

Kirkon ympäristödiplomi on kirkkohallituksen myöntämä todistus seurakunnalle, joka on sitoutunut kehittämään toimintaansa ympäristön kannalta jatkuvasti paremmaksi. Diplomin saa seurakunta, joka ottaa käyttöön kirkon toimintoja varten laaditun ympäristöjärjestelmän ja täyttää ympäristödiplomin kriteerit.

Ympäristödiplomi tarjoaa seurakunnalle työkalun ympäristöajattelun huomioon ottamiseksi kaikessa toiminnassa. Ympäristödiplomin avulla seurakunta tunnistaa oman toimintansa ympäristövaikutukset, asettaa tavoitteet ympäristöhaittojen vähentämiseksi sekä organisoi tehtävät ja seurannan tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Ympäristödiplomilla:

• Toteutamme luomakunnan viljelyn ja varjelun tehtävää.

• Turvaamme ympäristön elinkelpoisuutta.

• Vaalimme luonnon monimuotoisuutta.

• Hillitsemme ilmastonmuutosta.

• Kilvoittelemme irti sanojen ja tekojen ristiriidasta.

• Edistämme ennakoivaa ympäristöajattelua: tee jo tänään sitä mitä laki vaatii huomenna.

• Etsimme kustannussäästöjä.

• Tehostamme toimintoja ja resurssien käyttöä: lämpöhukka ja jätteet kertovat voimavarojen tuhlauksesta.

• Nivomme ympäristöasiat osaksi normaalia toimintaa.

• Tavoittelemme jatkuvan parantamisen ideaalia.

Ylivieskan seurakunnassa ympäristöasiat huomioidaan muun muassa seuraavasti:

Ympäristöasiat on otettu osaksi mm. seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmia sekä vuosikertomuksia. Hankinnoissa pyritään suosimaan ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja, ruoka-asioissa oman maan ja paikkakunnan tai lähialueen tuotteita. Lisäksi ympäristöindikaattorit (jäte, sähkö, lämpö, vesi, paperi) ovat tarkastelun alla, ja kulutusta ja jätemääriä pyritään vähentämään. Jäteasioihin ja lajitteluun kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Olemme mm. ottamassa biojätteen keräyksen käyttöön, hautausmailla aletaan kerätä maatuva jäte erikseen ja kompostoinnin suunnittelu on käynnistymässä. Rippileireillä on tarjolla yksi kasvisruokapäivä viikossa (Vihreät riparit). Kerhopuolella kierrätetään askartelumateriaaleja entistä enemmän ja on mm. otettu käyttöön kirppistauluja, joihin voi laittaa tavaraa kierrätykseen/myyntiin. Hautausmailla pyritään myös vähentämään jätemääriä. Mm. muovisten kynttilöiden määrää pyritään vähentämään tiedottamalla muista ekologisemmista vaihtoehdoista. Myös hautauksissa käytettävien kukkalaitteiden pohjiksi on tarjolla ekologisempia vaihtoehtoja.

Takaisin | Tiedotearkisto