www.ylivieskanseurakunta.fi

Lähelle ihmistä - lähelle Jumalaa - Ylivieskan seurakunta

Uutiset
Yleistä 
Etusivu 
Toiminta 
Ajankohtaista 
Kuvagalleria 
Talous ja hallinto 
Linkit 
Yhteystiedot 
Merijärvi 
Kirkkohanke 

In English P� Svenska Auf Deutsch
Isotekstinen versio

 
Kirkon radiohartaudet


Takaisin | Uutisarkisto

Kirkkoneuvosto tutustui kirkkoinvestoinnin toteuttamisvaihtoehtoihin

Uutinen Ylivieskan seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksesta 7.2.2018:

Ylivieskan seurakunnan kirkkoneuvosto tutustui 7.2. kokouksessaan kirkkoinvestoinnin toteuttamisvaihtoehtoihin Vison Oy:n Eero Moilasen esityksen pohjalta.
Ensimmäinen vaihtoehto on kokonaisurakka, joka toteutetaan peräkkäisinä vaiheina kilpailuttamalla ensin suunnittelu ja sitten rakentaminen. Rakentamisen hankintojen perusteena on yleensä halvin hinta. Vastuu hankkeen toteuttamisesta on urakoitsijalla, joka kantaa hankkeeseen liittyvät hinta- ja määräriskit.
Toinen vaihtoehto on ns. KVR-malli (kokonaisvastuurakentaminen), jossa tilaaja kilpailuttaa suunnittelun ja rakentamisen kokonaisuutena yhdellä urakoitsijalla tai yritysryhmittymällä. Kilpailuttaminen perustuu KVR-tasolle laajennettuun suunnitelmaan ja tilaajan laadullisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Kilpailuttamisessa käytetään yleensä hinta- ja laatutekijöitä. Tilaaja on sopimussuhteessa vain valitun urakoitsijan tai yritysryhmän kanssa. Valittu toimija vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä niihin liittyvistä hankinnoista ja riskeistä.
Kolmas vaihtoehto on integroitu projektitoimitus, jossa tilaaja kilpailuttaa keskeiset suunnittelijat ja urakoitsijat heti hankkeen alussa suunnittelemaan ja kehittämään hanketta yhdessä tilaajan kanssa. Tilaaja voi kilpailuttaa suunnittelijat ja urakoitsijat erikseen tai yhtenä ryhmittymänä. Kilpailuttaminen perustuu tarjottuun palkkioon, laatuun ja palveluntuottajien kyvykkyyteen. Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelynä. Tässä vaiheessa on huomioitava kirkkovaltuuston päätökseen liittyvä ponsi, jossa asetettiin tavoitteita uuden kirkon suunnittelulle. Toteuttamisvaihtoehdoista parhaiten kirkkohankkeeseen pystyy vastaamaan kirkkoneuvoston mielestä sovellettu kolmas vaihtoehto. Lopullinen päätös tehdään seuraavassa kokouksessa.

Hanke etenee niin, että arkkitehdin ja työntekijöiden kanssa laaditaan yhdessä ehdotussuunnittelu ja samanaikaisesti hankintalain mukaisesti kilpailutetaan eri suunnittelijat. Kilpailuun osallistuvista valitaan muutama (3), joiden kanssa tehdään ehdotussuunnittelua. Tämän vaiheen lopussa tilaaja tekee päätöksen suunnittelusta, jolloin alkaa yhteinen suunnitteluvaihe, jossa on mukana vain ne, jotka on valittu kilpailutuksen kautta.

Vaalivalmistelut käyntiin

Kirkkoneuvosto päätti, että tulevassa kirkkoherran- ja seurakuntavaalissa seurakuntaa ei jaeta äänestysalueisiin, jolloin seurakunnassa on varsinaisena vaalipäivänä vain yksi äänestyspaikka.  Kirkkoherranvaalin vaalipäivä on 20.5. ja seurakuntavaalin 18.11. Neuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle uuden vaalilautakunnan nimeämistä viime vuonna kirkolliskokouksen hyväksymien uusien vaalisäännösten vuoksi. Niiden mukaan vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja -avustajan kelpoisuussäännökset tiukentuvat: seurakuntavaaleissa ehdokkaana oleva ja hänen läheisensä eivät enää voi toimia näissä tehtävissä. Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän ei enää välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että tietyt seurakuntavaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan Kalajokilaakso-lehden seurakuntasivulla. Kirkkovaltuustolle esitetään myös, että se valitsee tulevaan Oulun hiippakunnan piispanvaaliin Ylivieskan seurakunnasta 14 maallikkovaltitsijaa.

Takaisin | Uutisarkisto