www.ylivieskanseurakunta.fi

Lähelle ihmistä - lähelle Jumalaa - Ylivieskan seurakunta

Uutiset
Yleistä 
Etusivu 
Toiminta 
Ajankohtaista 
Kuvagalleria 
Talous ja hallinto 
Linkit 
Yhteystiedot 
Merijärvi 
Kirkkohanke 

In English P� Svenska Auf Deutsch
Isotekstinen versio

 
Kirkon radiohartaudet


Takaisin | Uutisarkisto

Kirkkohallitus ei vahvistanut Ylivieskan kirkon rakentamista

Kirkkohallituksen virastokollegion eilisestä kokouksesta saadun alustavan tiedon mukaan kirkkohallitus ei vahvistanut Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuuston päättämää ja tuomiokapitulin puoltamaa Ylivieskan uuden kirkon rakentamista. Päätöksen esteinä olivat 13,4 miljoonan euron kokonaiskustannukset, jotka kirkkohallituksen virastokollegion mielestä ovat seurakunnan maksukyvyn huomioon ottaen liian suuret. Kellotapulin rakentaminen kirkkopihaan on kirkkohallituksen pyynnöstä eriytettävä omaksi hankkeekseen. Se vaatii Museoviraston lausunnon ja erillisen päätöksen tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Tällöin varsinaisen kirkkohankkeen kokonaiskustannukset ovat tasan 13 miljoonaa euroa.

Seurakunnassa ollaan hämmentyneitä kirkkohallituksen kriteereistä ja vaatimusten ristiriitaisuudesta. Kirkkoa on suunniteltu kolme vuotta. Viimeisen vajaan vuoden allianssimallilla toteutettuun intensiiviseen kehitysvaiheeseen ovat osallistuneet seurakunta tilaajana, pääsuunnittelija, kehitysvaiheen projektipäällikkö sekä suunnittelija- ja rakentajaryhmittymät. Yhdessä on suunniteltu sellaista kirkkoa, joka täyttää seurakunnan tarpeet nyt ja tulevaisuudessa. Kehitysvaiheen tuloksena saatiin tarkat suunnitelmat ja kustannusarvio, joihin seurakunta on jo päätöksillään sitoutunut. Kustannusarvio perustuu kestävän kehityksen ja pitkän elinkaaren tavoitteeseen. Siksi kirkon elinkaareksi oli suunniteltu 200 vuotta. Kirkkohallituksen yliarkkitehdin mukaan tämä tavoite nostaa rakentamiskustannuksia merkittävästi verrattuna tavanomaiseen rakentamiseen, jonka elinkaari on noin 50-70 vuotta. Kirkkohallituksen päätöksestä johtuen kaikki rakentamisen valmisteluun liittyvät työt keskeytyvät toistaiseksi. Kirkon rakentamisen toteutusvaiheen oli tarkoitus käynnistyä Ylivieskassa kuluvana kesänä.

Vahvistamattomuuspäätös  koettelee myös  allianssiosapuolten sietokykyä. Pahimmillaan allianssiosapuolten on omalta osaltaan irtisanouduttava sopimuksesta vedoten kirkkohallituksen päätöksenteon arvaamattomuuteen. Tällöin seurakunnalle jää nykyiset suunnitelmat ja menetetyt eurot. (7.6.2019)

Lisäys 13.6.2019: Kirkkopäätös kirkkohallituksen täysintuntoon elokuussa

 

Pääsuunnittelija Kimmo Lintulan allianssin puolesta tekemä yhteenveto Ylivieskan kirkon suunnitelmista:

 

Ylivieskan kirkon suunnitelmat

Ylivieskan uuden kirkon suunnitelmat perustuvat yleisen kansainvälisen arkkitehtikilpailun voittaneeseen ehdotukseen ”Trinitas”. Arkkitehtuurikilpailu järjestettiin koska Ylivieskan seurakunta tarvitsi uuden pääkirkon vanhan kirkon tuhopolton seurauksena.

Uusi kirkko on suunniteltu arkkitehtuuriltaan, toiminnoiltaan sekä rakennustekniikaltaan kestämään vuosisatoja. Kirkkoperinteestä rakentuvan, tulevaisuuden toiminnallisiin tavoitteisiin vastaavan kokonaisuuden dominanttina on kirkkosali;  ”Jumalan huone”, jota saliin avattavat seurakunnan kodin tilat säestävät. Suunnittelu on tehty yhdessä osallistamalla käyttäjäryhmät, suunnittelijat sekä päättäjätahot.

Materiaalien ja rakenteiden osalta lähtökohtana ovat hyväksi koetut, vuosisatoja kestävät ratkaisut. Ne ovat rakennettavissa, huollettavissa ja ylläpidettävissä helposti ja perinteisesti käytössä olevin keinoin. Uusi kirkko liittyy myös näin luontevasti osaksi suomalaista kirkkorakennusperinnettä.

Allianssin puolesta

Kimmo Lintula
arkkitehtiSAFA, professori (adjunct)

Hiipakuntavaltuuston kannanotto 8.6.2019

Takaisin | Uutisarkisto