www.ylivieskanseurakunta.fi

Lähelle ihmistä - lähelle Jumalaa - Ylivieskan seurakunta

Uutiset
Yleistä 
Etusivu 
Toiminta 
Ajankohtaista 
Kuvagalleria 
Talous ja hallinto 
Linkit 
Yhteystiedot 
Merijärvi 
Kirkkohanke 

In English P� Svenska Auf Deutsch
Isotekstinen versio

 
Kirkon radiohartaudet


Takaisin | Uutisarkisto

Kalajoen rovastikunnan seurakuntien yhteistyön selvitys jatkuu

Uutinen Kalajoen rovastikunnan rovastikuntakokouksesta 1.12.2011:

Kalajoen rovastikunnan seurakuntien edustajat kokoontuivat torstai-iltana ylimääräiseen rovastikuntakokouksen Reisjärvelle käsittelemään seurakuntien yhteistyön tulevaisuutta. Seurakunnat ovat syksyn aikana käsitelleet keskuudessaan rovastikunnan tulevaisuustyöryhmän tekemiä kysymyksiä. Keskeisin kysymys oli seurakuntien kanta seurakuntarakenne –kysymyksiin: nykyisellä mallilla jatkamiseen vai seurakuntayhtymä- tai yksi seurakunta –vaihtoehtoihin. Torstai-iltana oli yhteenvedon aika.

Nykyrakenteella ja seurakuntayhtymällä kannatusta
Era Kurronen EraProsta esitteli tekemänsä kehittämiskyselyn tuloksia. Kyselyyn vastanneita oli yhteensä 332, noin puolet työntekijöitä ja puolet luottamusmiehiä. Yli 70 % oli yhteistyöhön tyytyväisiä. Rakennemuutoksia piti välttämättöminä 20 % ja mahdollisina 67 %. Tarpeettomina piti 8 % ja 5 % ei osannut sanoa kantaansa.
Yhden seurakunnan mallia kannatti 8,3 %, yhtä seurakuntayhtymää 27,2 %, 2-3 seurakuntayhtymää 42,8 % ja nykyistä seurakuntarakennetta 62,4 %.
Nykyistä seurakuntarakennetta enemmistönä kannatti kaikista seurakunnista 7, Alavieska ainoana sataprosenttisesti.  2-3 seurakuntayhtymän mallia vastanneista kannatti enemmistönä 4 seurakuntaa, Nivala, Haapajärvi, Sievi ja Ylivieska.
Tärkeimmät odotukset tulevilta rakennemuutoksilta olivat palveluiden säilyminen ja taloudellinen vakaus. Peloista suurimpia olivat päätöksenteon etääntyminen toiminnasta, palveluiden ja toimintojen siirtyminen kauemmaksi ja hallinnon lisääntyminen.
Seurakuntayhtymän keskeisimpinä etuina pidettiin vakaampaa taloutta, toimintojen ja palveluiden varmempaa säilymistä ja sunnuntain jumalanpalveluksen säilymistä omassa kirkossa. Peloista suurimmat liittyvät hallinnon paisumiseen ja siirtymiseen muualle.
Suurin osa on luottavaista muutosten onnistumiseen. Lähes 70 % tunsi saaneensa tarpeeksi tietoa seurakuntarakenteen pohdinnoista. Sähköposti koettiin tärkeimpänä tiedonvälitysmuotona.

Seurakuntayhtymän vaikutus talouteen
Asko Vanhatupa JHTT Oy Audiator Ab:stä esitteli tekemäänsä seurakuntien talouden analyysiä vuoden 2010 perusteella. Analyysi oli koottu kaikkien rovastikunnan 11 seurakunnan tilinpäätöksistä.
Toimintatuotot olivat 3.043.241 euroa, joista metsätalouden tulot vähän yli 600.000. Toimintakulut olivat 16.015.344 euroa, joista henkilöstökulujen osuus on 62 %. Toimintakatteeksi jäi 12.972.029 euroa. Verotulot ovat yhteensä 14.713.213 euroa. Korkokulut ja –tuotot menevät tasan. Vuosikate oli lähes miljoonan. Kaikesta huolimatta alijäämäksi jäi 170.322 euroa.
Taseen puolella oli 34 miljoonan omaisuusmassa, joista rakennusten osuus oli 23 miljoonaa. Peruspääomaa oli 23 miljoonaa. Edellisten vuosien ylijäämää oli vielä 6 miljoonaa ja rahaa 4 miljoonaa, vastaavaa oli yhteensä lähes 41 miljoonaa euroa. Velkaa oli yhteensä 6,8 miljoonaa. Omavaraisuusaste 79043 jäsenen rovastikunnassa oli 75,66 % ja lainoja jäsentä kohti 92,40 euroa.
Veroprosentin keskiarvo oli 1,72. Vaihteluväli todellisuudessa on 1,60 ja 1,80 välillä. 1,75 veroprosenttia toisi 300.000 lisätulot. 1,8 % toisi jo lähes 700.000 euron lisätulot.
Vapaaehtoiseen seurakuntayhtymään on mahdollisuus anoa 120.000 harkinnanvaraista avustusta Kirkkohallitukselta. Vanhatupa korosti etukäteisvalmistelujen merkitystä mahdollista yhtymää perustettaessa. Mm. rakennusten kunnon kartoitus on tärkeä tehdä ennen sopimuksia. Työntekijöille seurakuntayhtymä -sopimus antaisi 5 vuoden turvan työsuhteen säilymiselle.

Haapakoski ja Similä selvitysmiehiksi
Haapaveden kirkkoherra Mauno Soronen esitteli tulevaisuustyöryhmän yhteenvedon seurakuntien kirkkovaltuustojen vastauksista. Kaikki seurakunnat ovat halukkaita yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen. Nykyistä seurakuntarakenne –mallia piti parhaimpana 5 seurakuntaa, Haapavesi, Kalajoki, Oulainen, Reisjärvi, Alavieska ja seurakuntayhtymä -mallia 5, Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjoki ja Sievi. Ylivieska ei ole yksiselitteisesti minkään mallin kannalla, mutta on valmis neuvottelemaan kaikista vaihtoehdoista. Tulevaisuustyöryhmä esitti rovastikuntakokoukselle, että yhteistyön kehittämistä jatketaan konsultin johdolla ottaen huomioon seurakuntien tulevaisuustyöryhmälle antamat vastaukset, tilintarkastaja Asko Vanhatuvan taloudelliset selvitykset sekä Era Kurrosen tekemän kyselyn tulokset. Selvitystyön tulee tapahtua 30.6.2012 mennessä, jonka jälkeen seurakunnat ottavat kantaa selvitysmiehen tekemään esitykseen marraskuussa 2012. Rovastikuntakokous hyväksyi esityksen ja valitsi selvitysmiehiksi Paavo Haapakosken ja Silvo Similän. Kaikki seurakunnat ilmoittivat halunsa olla jatkoselvityksessä mukana.

Jussi Leppälä

 

 

 

Takaisin | Uutisarkisto