www.ylivieskanseurakunta.fi

Lähelle ihmistä - lähelle Jumalaa - Ylivieskan seurakunta

Ylivieska Församling
Yleistä 
Etusivu 
Toiminta 
Ajankohtaista 
Kuvagalleria 
Talous ja hallinto 
Linkit 
Yhteystiedot 
Merijärvi 
Kirkkohanke 

In English P� Svenska Auf Deutsch
Isotekstinen versio

 
Kirkon radiohartaudet


Historia

Församlingen

Kapellförsamling 1643

 • självständig 1861
 • första kyrkan färdig 1653

Kyrkoherdar

  Johan Petter Bäckman 1875-1892
  Jonathan Montin 1895-1919
  Kustaa Adolf Vuorela 1922-1924
  Pekka Korhonen 1928-1935
  Iisakki Eemeli Peltonen 1937-1959
  Onni Iisakki Takala 1960-1964
  Aarre Auvo Ilmari Pyy 1965-1983
  Jussi Matias Mäntymaa 1984-1990
  Juha-Heikki Myllylä 1990-1996
  Timo Juhani Määttä 1996-


Lokaler

Kyrkan

 • Ylivieskas kyrka förstördes totalt vid en brand på påskafton 26/03/2016.
 • den senaste kyrkan var planerad av Pekka Raudaskoski, färdig 1786
 • viktiga reparationer och målningsarbeten:

                             arkitekt Julius Basilier 1892
                             arkitekt Kaj Englund 1957
                             ingenjör Veikko Sorvisto 1981
                             arkitekt Jari Reponen 1991

 • orgel 35 register, tillverkad av Kangasala orgelfabrik 1971
 • altartavla ”Frälsaren på korset” målad av konstnären S. Wetterhoff-Asp 1897
 • gamla altartavlan, som finns som foto på norra kyrkdörren, målades av Thomas Kiempe på 1780-talet

Församlingscentret

Församlingscentrets äldsta del byggdes år 1964. Den sanerades år 1996 och fick då namnet Församlingshemmet Maria. I huset finns en församlingssal, ett kapell för kyrkliga förrättningar, en skriftskolsal, ett kafé och ett kök. Fösamlingscentrets andra del stod färdig 1974. Också den byggnaden sanerades och byggdes delvis också ut år 1996. I Pietarihuset finns pastorsexpeditionen, ekonomi-, diakoni-, barnarbets-, daghems-, ungdoms-, missions- och informationsbyrån, arbetsrum för prästerna och kyrkoherden, sammanträdesrum och lokaler för småbarn, barn i skolåldern och ungdomar.

Suvanto kapell

I Suvanto kapell i Koskipuhto, som stod färdigt år 1986, finns en kyrksal, ett kafé, ett kök och en klubblokal.

Kapell och begravningsplatser

Nya begravningsplatsens kapell, byggt 1936, ligger vid Rauhantie mitt på begravningsplatsen. Kangas, Kantokylä och Raudaskylä lokala begravningsplatser övertogs av församlingen år 1973 och på alla av dem finns ett eget kapell.

Vid kyrkan och Suvanto kapell finns dessutom egna begravningsplatser.

Törmälä lägerområde

I Löytty vid vägen Raudaskylä-Sievi ligger Törmälä lägerområde. Där finns högklassiga samlingslokaler med bastu och matsal jämte övernattningsmöjligheter för 66 personer.

Ylivieska kyrkas större kyrkklocka är försedd med finsk text ur verserna 1-2 i psalm 95.

”Kommen, låtom oss höja glädjerop till Herren,
 jubel till vår frälsnings klippa.
Låtom oss träda fram för hans

ansikte med tacksägelse
och höja jubel till honom med lovsånger!”

Verksamhet

Församlingens verksamhet omfattar hela människolivet från vaggan till graven. Mellan upptagningen som medlem i församlingen i samband med dopet och den sista tjänsten i samband med jordfästningen ryms många möten.

Barnarbetet riktar sig till de yngsta församlingsmedlemmarna allt från det första levnadsåret framåt i form av församlingsfadder-, dagklubbs-, söndagsskol- och daghemsverksamhet.

Skolungdoms-, ungdoms-, specialungdoms- och skriftskolverksamheten riktar sig till församlingsmedlemmar över 7 år främst i form av klubb- och lägerverksamhet.

Vuxenverksamheten sker i form av olika bibel- och bönekretsar. Ett särskilt omnämnande förtjänar den fortlöpande starka bönemötestraditionen som har sina rötter i väckelserörelsen.

Till församlingens viktigaste verksamhet, gudstjänst, samlas man söndagar klockan 10.00 i kyrkan. För förrättningen av gudstjänsten svarar prästerna. Kantorn och kyrkotjänarna deltar gärna som frivilliga i planeringen och genomförandet av gudstjänsten. Också i övrigt finns det rum för många slag av frivilligarbete på alla områden i församlingen.

Körverksamheten är livlig. Utöver kyrkokören jämte barn- och ungdomskören deltar många lokala körer och instrumentalgrupper aktivt i församlingens verksamhet.

Diakoni- och missionsarbetet är involverat i så gott som all församlingsverksamhet. Via avtalsmissionärer och -projekt jämte vänskapsförsamlingar upprätthåller Ylivieska församling kontakter framförallt till Afrika och Östeuropa.

I diakoniarbetet, familjerådgivningen och samtalstjänsten utförs konkret hjälparbete.

Ärenden som gäller församlingens pastorsexpedition, ekonomiförvaltningen, olika verksamheter jämte begravningsplatserna och fastighetsskötseln uträttas i Pietarihuset. För bokning av lokaler är det bäst att kontakta pastorsexpeditionen och i frågor som gäller serveringstjänster direkt husmor vid lokalen i fråga.

 

Kontaktuppgifter

Pastorsexpeditionen Kirkkotie 2, tfn 4118 610

 • mån-ons kl. 8.15-15.00
 • tor kl. 8.15-17.00
 • fre kl.9.00-15.00
 • jourpräst mån-fre kl. 9.00-11.00

 

Församlingscentret Kirkkotie 2, tfn 4118 600

Ekonomibyrån

 • mån-ons kl. 8.15-15.00
 • tor kl. 8.15-16.0
 • fre kl. 9.00-15.00

Ungdomsbyrån, direkt tfn 4118 623 – 4118 625

Dagklubbs- och söndagsskolbyrån

Daghemmet, efter att växeln stängt tfn 4118 620

Diakonibyrån

Missions- och informationsbyrån

Församlingshusets kök, direkt tfn 4118 616

Nya begravningsplatsens kapell, Rauhantie

Suvanto kapell, Renssulantie 12, tfn 4118 641

Törmälä lägerområde, Löytyntie 457, tfn 427 194

Familjerådgivning   tfn 425 990
Rautatiekatu 6 C 2

Samtalstjänst  tfn 10071

Telefax   tfn 4118 699